Fisk

De ôfrûne dagen net mei it byld foar Foekje dwaande west, mar wurke oan de skaalmodellen dy’t fanôf 14 juny yn Belvédère stean.

20130602_204820

Lokkich ha ik hulp hân fan Fre Vogel, it wie in bealch fol wurk. Juster binne de skaalmodellen en de bylden ophelle, hjoed te plak set en hong, dat ik bin fannemiddei even mei Cor op de racefyts derhinne west…

Net folle sin oan iten siede, mar hie wol noch dizze sûkelarjefisk makke:

20130602_211931