Category Archives: Nijs

IDS! Sjen Sjoch Sjoen

Oant 1 september yn OBE / Tresoar.

“Het thema ‘kijken’ staat centraal in de tentoonstelling ‘IDS! sjen sjoch sjoen’, die bezoekers meeneemt in de wereld van beeldend kunstenaar, sportfanaat, natuurliefhebber en markante Fries Ids Willemsma. De tentoonstelling is te zien van 17 april t/m 1 september in Obe: podium voor literatuur, kunst en taal in Leeuwarden. De toegang is gratis.”

lês hjir mear: http://www.tresoar.nl/Pages/Tentoonstelling-Ids-Willemsma.aspx

Leeuwarder Courant 18 april 2019

Televyzje tekeningen

Ynlieding fan Huub Mous

Lês hjir it artikel fan Huub Mous:
http://www.huubmous.nl/2018/12/22/ids-prehistorische-televise/

Boarne: Drachtster Courant

BEETSTERZWAAG – Ids Willemsma toont vanaf vrijdag 21 december ongebruikelijke combinaties van licht, geluid en staal in kunstruimte Wagemans.

Op de kortste dag van het jaar, in het duister van de aangebroken winter, gebeurt in Beetsterzwaag iets dat de zintuigen beroert. Zelden straalt en verblijdt de beeldende kunst als hier.
De om zijn beelden in de openbare ruimte geliefde Ids Willemsma toont ongebruikelijke combinaties van licht, geluid en staal voor in de huiskamer. Nu het culturele festival over is, het feestterrein verlaten, nu is de tijd voor intimiteit en beschouwing.

Leas mear:
https://drachtstercourant.nl/artikel/626105/tentoonstelling-ids-willemsma.html