Maandelijks archief: juni 2018

Keunstwurk Foekje Dillema te plak

Boarne: Omrop Fryslân

Keunstner Ids Willemsma wie bot rekke doe’t er yn 2007 lies oer it grutte ûnrjocht dat it Boerumer atletyktalint Foekje Dillema as jonge frou oerkaam wie. Dillema waard falsk beskuldige gjin frou te wêzen en waard skorst. Deaskande, want yn 1950 rûn se flugger as olympysk kampioene Fanny Blankers-Koen.

Lês mear:
https://www.omropfryslan.nl/nijs/816093-keunstwurk-foekje-dillema-teplak-yn-sportpark-nijlan